Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường bồi dưỡng Giáo dụcbdgdq9https://bdgdq9.hcm.edu.vn92
2 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq9https://ttktthhnq9.hcm.edu.vn8

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87