Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Nguyễn Văn Báthnguyenvanbahttps://thnguyenvanba.hcm.edu.vn2680
2 Tiểu Học Trương Văn Thànhthtruongvanthanhhttps://thtruongvanthanh.hcm.edu.vn1423
3 Tiểu Học Bùi Văn Mớithbuivanmoihttps://thbuivanmoi.hcm.edu.vn1180
4 Tiểu Học Võ Văn Hátthvovanhathttps://thvovanhat.hcm.edu.vn1047
5 Tiểu Học Long Thạnh Mỹthlongthanhmyhttps://thlongthanhmy.hcm.edu.vn1002
6 Tiểu Học Lê Văn Việtthlevanviethttps://thlevanviet.hcm.edu.vn700
7 Tiểu Học Đinh Tiên Hoàngthdinhtienhoangq9https://thdinhtienhoangq9.hcm.edu.vn596
8 Tiểu Học Hiệp Phúthhiepphuhttps://thhiepphu.hcm.edu.vn584
9 Tiểu Học Nguyễn Minh Quang thnguyenminhqghttps://thnguyenminhqg.hcm.edu.vn584
10 Tiểu Học Phước Bìnhthphuocbinhhttps://thphuocbinh.hcm.edu.vn537
11 Tiểu học Trần Thị Bưởithtranthibuoihttp://thtranthibuoi.hcm.edu.vn406
12 Tiểu Học Phước Thạnhthphuocthanhq9https://thphuocthanhq9.hcm.edu.vn381
13 Tiểu Học Tạ Uyên thtauyenq9https://thtauyenq9.hcm.edu.vn353
14 Tiểu Học Long Bìnhthlongbinhhttps://thlongbinh.hcm.edu.vn333
15 Tiểu Học Trường Thạnhthtruongthanhhttps://thtruongthanh.hcm.edu.vn321
16 Tiểu Học Phú Hữuthphuhuuhttps://thphuhuu.hcm.edu.vn316
17 Tiểu học Phạm Văn Chínhthphamvanchinhhttp://thphamvanchinh.hcm.edu.vn300
18 Tiểu Học Long Phướcthlongphuochttps://thlongphuoc.hcm.edu.vn294
19 Tiểu Học Phong Phú thphongphuq9https://thphongphuq9.hcm.edu.vn272
20 Tiểu Học Tân Phúthtanphuq9https://thtanphuq9.hcm.edu.vn54
21 Tiểu Học Khai NguyênthKhaiNguyenhttps://thkhainguyen.hcm.edu.vn0

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87