Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ tư, 26/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 3028

Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT về "Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông"

Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Tác giả: Phòng GDĐT
Nguồn tin: Tổ Phổ thông

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87