Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ hai, 7/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 111

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, bậc Tiểu học tổ chức chuyên đề về Giáo dục thể chất theo chương trình GDPT 2018 ở khối lớp 1.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87