Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ năm, 26/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 1514

Về tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật” năm học 2019-2020 ( Kính gửi các trường Tiểu học)

Về tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật” năm học 2019-2020

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87