Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ hai, 1/3/2021, 10:20
Lượt đọc: 66

Chuyên đề bộ môn Hóa học - Học kỳ II - Năm học 2020-2021 Khu vực 2 (Kính gửi: Các trường THCS, Trường BDGD Khu vực 2)

Chuyên đề bộ môn Hóa học - Học kỳ II - Năm học 2020-2021 Khu vực 2

Tác giả: Phòng GDĐT (KV2)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87