Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ ba, 13/4/2021, 15:45
Lượt đọc: 155

Chuyên đề bộ môn Hoạt động GDNGLL - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 cấp THCS (Kính Gửi: Trường BDGD, Các trường THCS)

Chuyên đề bộ môn Hoạt động GDNGLL - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 cấp THCS

Tác giả: Phòng GDĐT Tp. Thủ Đức
Nguồn tin: Tổ Phổ thông

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87