Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Thứ ba, 6/4/2021, 16:30
Lượt đọc: 130

Hội thảo Giới thiệu và Triển khai Kế hoạch Trường học thông minh 789.VN tại Thành phố Thủ Đức (Kính gửi: Trường BDGD, Các trường THCS)

Hội thảo Giới thiệu và Triển khai Kế hoạch Trường học thông minh 789.VN tại Thành phố Thủ Đức

Tác giả: Phòng GDĐT Tp. Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87