Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 6/4/2020
Lượt đọc: 37

Các văn bản của Bộ GD, Sở GD TPHCM, UBND Quận 9 và Phòng GD về chương trình GDPT 2018.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: bo_gd1_64202017.rar
File thứ 2: so_gd1_64202017.rar
File thứ 3: ubnd_phong_gd1_64202017.rar
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87