Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế - Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc - Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình - Học để đóng góp cho thành phố và đất nước.

Có 467 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt_20920209.pdf
32/2020/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng GDĐT Quận 920-09-2020
2 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phu_luc_1_-_hoc_ba_tieu_hoc_189202011.PDF
File thứ 2: phu_luc_2_-_bang_ghi_tong_hop_ket_qua_danh_gia_giao_duc_cua_lop_189202011.PDF
File thứ 3: thong_tu_27_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_189202011.PDF
 Văn bản 18-09-2020
3 Các văn bản hướng dẫn chuyên môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-cv-2846-trangbisgkvatailieuthamkhao_189202011.pdf
File thứ 2: 2020-cv-2847-huongdancmtienganh2021_189202011.pdf
File thứ 3: 2020-cv-2848-huongdancmtieuhoc_189202011.pdf
File thứ 4: 2020-cv-2911-huongdanhaibuoingay_189202011.pdf
File thứ 5: 2020-cv-2912-thithuyettrinhtienganh_189202011.pdf
 Văn bản 18-09-2020
4 Hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_hoanhapsgd_30520209.pdf
1473/GDĐT-TrHVăn bảnSở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM30-05-2020
5 Các văn bản liên quan đến Sách giáo khoa lớp 1 - Chương trình GDPT 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cac_file_ve_sgk_lop_1_-_ctgdpt_2018_74202010.zip
 Văn bản 07-04-2020
6 Các văn bản của Bộ GD, Sở GD TPHCM, UBND Quận 9 và Phòng GD về chương trình GDPT 2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo_gd1_64202017.rar
File thứ 2: so_gd1_64202017.rar
File thứ 3: ubnd_phong_gd1_64202017.rar
 Văn bản 06-04-2020
7 144/2017/tt-btc. thông tư hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 151/2017/nđ-cp ngày 26 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_144-btc_71201916.docx
144/2017/TT-BTCVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo07-01-2019
8 20/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu20danhgiagvphothong_181020187.pdf
20/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo18-10-2018
9 14/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu14-bogddt_danhgiachuanht_181020187.pdf
14/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo18-10-2018
10 01/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu012018vegdqpanthietbidayhoctoithieu_810201811.pdf
01/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo08-10-2018
11 01/2017/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 012017ttbgddt_ve_gd_quoc_phong_an_ninh_81020187.pdf
01/2017/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo08-10-2018
12 16/2018/TT- BGDĐT Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_16-bgddttaitrogiaoduc249201814_26920188.pdf
16/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo26-09-2018
13 06/HDLT-LĐLĐ-GDĐT Hướng dẫn Hội nghị Người lao động năm học 2018-2019.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06hdltvetochucvanoidungnlddnh1819_510201816.pdf
06/HDLT-LĐLĐ-GDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo25-09-2018
14 05/HDLT-LĐLĐ-GDĐT Hướng dẫn Hội nghị CB, CC, VC năm học 2018-2019.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05hdltldldhuongdantochuchncbccvcpdf_510201816.pdf
05/HDLT-LĐLĐ-GDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo25-09-2018
15 17/2018/TT-BGDĐT Thông tư quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với bậc Tiểu học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt172018kdclgdcqgth_21920189.pdf
17/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo21-09-2018
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích